Kinh Thánh tĩnh nguyện

Bản tính của Đức Chúa trời là ban cho, và tất cả mọi thứ Ngài làm đều đến từ tấm lòng rộng lượng. Cũng như vậy, chúng ta nên mong muốn được thực sự rộng lượng và cho phép cuộc sống của chúng tôi là một nguồn phước lành cho người khác. Sự hào phóng không có nghĩa bạn có bao nhiêu, cũng không được chứng minh trong một hành động duy nhất - tinh thần thực sự của sự hào phóng là một phong cách sống. 
 

*** Một cách nhìn 

“Người có mắt nhân lành sẽ được phước, Vì người lấy bánh của mình cho người nghèo khó” (Châm ngôn 22: 9) 

Một đôi con mắt hào phóng sẽ nhìn xa hơn và nhanh chóng phát hiện ra những cơ hội để ban phước cho người khác, thay vì là một người ngồi lại và đưa ra những phán đoán gay gắt về người khác, một tinh thần hào phóng sẽ được mở để tin tưởng tốt nhất. 

 

*** Một cách nghĩ

“Nhưng người cao quý chỉ mưu cầu những điều cao quý...” (Ê-sai 32: 8) 

Khi sự hào phóng là một cách suy nghĩ, người ta sẽ luôn luôn có kế hoạch để ban phước cho người khác. Đức Chúa Trời thấy sự nhu cầu của thế gian, và Ngài làm ra một chiến lược hào phóng. Đó được gọi là Phúc Âm, có nghĩa là “tin lành”. 

*** Một cách sống 

“...Và đứng vững trên những việc cao quý ”(Ê-sai 32: 8). 

Khi sự hào phóng là một cách sống, nó trở thành lập trường của chúng ta. Nó không phải là lao động, một hành động đơn lẻ hay một nghĩa vụ miễn cưỡng - đó là một phong cách sống. Lời hứa của Đức Chúa Trời là người có “mắt hào phóng” là người sẽ được ban phước. 

Nước Ðức Chúa Trời đề cập đến mọi sự trong cõi Ngài, cả trên trời và trên đất. Để có một tinh thần Vương quốc có nghĩa là bạn có một khải tượng lớn hơn bạn - bạn sẽ luôn luôn đưa ra các chiến lược hào phóng hoặc các kế hoạch để ban phước cho người khác. 

VỊ TRÍ CỦA BẠN TRONG CUỘC SỐNG 
Sự hào phóng không chỉ đơn thuần là một hành động mà là một cách nhìn, cách suy nghĩ và cách sống. Hơn nữa, đó là những gì Đức Chúa Trời muốn cho bạn. Vì vậy, tìm kiếm cơ hội để ban phước cho người khác, đưa ra chiến lược hào phóng và tiếp cận với những người xung quanh bạn trong danh của Chúa Giê-xu!

- Youversion - 

Môn học liên quan CS 6361 Đời Sống Sung Mãn


#truongkinhthanhtructuyen
CTV #revivalteam

Lời Chúa mỗi ngày!

Đăng ký nhận bài