CS 2321 Hiểu Biết Kinh Thánh

Hiểu biết Kinh Thánh là một môn học trình bày với bạn những phương pháp học Kinh Thánh cẩn thận. Bạn sẽ được học những phương pháp hiệu quả để học rồi áp dụng những phương pháp này với Kinh Thánh qua các câu hỏi trong bài. ​Phần nhiều những câu trả lời được đưa ra trong tài liệu hướng dẫn chỉ là những gợi ý để hướng dẫn bạn đưa ra câu trả lời của riêng mình. 
 

Chi tiết

Lời Chúa mỗi ngày!

Đăng ký nhận bài