CS 5351 Chia Sẻ Tin Lành

Chia Sẻ Tin Lành là một môn học thực tế về tầm quan trọng của công tác chứng đạo. ​Được viết chủ yếu cho những nhân sự trong Hội Thánh địa phương, đây cũng là một tài liệu hướng dẫn về công tác chia sẻ Tin Lành với mục đích hướng dẫn học viên cách dẫn dắt người khác đặt niềm tin nơi Chúa Giê-su Christ làm Cứu Chúa và là Chủ của họ. 

Chi tiết

Lời Chúa mỗi ngày!

Đăng ký nhận bài