Thi Thiên

BẠN CÓ THỂ CHỜ ĐỢI TRONG BAO LÂU? (Thi 13:1-6)

Có bao giờ bạn tỏ ra thiếu kiên nhẫn đối với Đức Chúa Trời chưa? Sự thiếu nhẫn nại là một trong những vấn đề đại sự của tôi. Tôi hay đi nhầm vào đường dành riêng để mua vé trên đường thu lệ phí . Ai đó ở phía trước tôi với những đồng ngoại tệ trong tay, cố mua cho được vé thông qua trạm thu thuế cầu đường! Tôi lại đi nhầm vào làn đường ở phi trường vì tôi nghĩ rằng: “Đây là con đường tốt, nó chuẩn bị di chuyển rồi!”. Nhưng thật ra không phải vậy, vì có ai đó đang ở trên làn đường ấy vừa làm mất hộ chiếu của mình. Và tôi rất bực mình về điều đó.

Chúng ta vẫn thường tỏ ra thiếu kiên nhẫn đối với chính mình và đối với người khác. Nhưng, khi chúng ta trở nên thiếu kiên nhẫn đối với Đức Chúa Trời thì hãy cẩn thận! “Đức Giê-hô-va ôi! Ngài sẽ hằng quên con đến chừng nào? Ngài ẩn mặt cùng con cho đến bao giờ? Con phải lo lắng nơi linh hồn con. Hằng ngày buồn thảm nơi lòng con cho đến bao giờ?” (c.1,2). Đa-vít hỏi Chúa “Bao giờ?” đến lần thứ 4.

Ngày hôm nay, chúng ta ý thức quá rõ về thì giờ. Những chiếc đồng hồ mà chúng ta hiện đang sử dụng đã chỉ rõ cho chúng ta thấy từng khắc từng giây được vạch ra trên nó. Tuy nhiên, điều quan trọng là chúng ta làm được gì đối với những khắc thời gian được vạch ra ấy? Nếu chúng ta chọn đi con đường tắt vì muốn tiết kiệm 3 phút đồng hồ, thì liệu chúng ta gặt hái được gì thật to tát, thật ý nghĩa mà chỉ với 3 phút chúng ta vừa tiết kiệm được đó không?

Chúng ta trông đợi Đức Chúa Trời làm điều chúng ta muốn Ngài làm và làm ngay bây giờ nữa cơ! Tuy nhiên, không phải lúc nào Ngài cũng hành động ngay. Áp-ra-ham đã phải chờ đợi suốt 25 năm sau khi Đức Chúa Trời hứa ban Y-sác cho ông. Còn Y-sác lại phải chờ đợi con cái mình ròng rã 20 năm trường. Giô-sép cũng phải chờ đợi 13 năm đằng đẳng trước khi được trả tự do và bước lên ngôi báu. Môi-se đã phải bỏ ra 80 năm đợi chờ.

Vậy bạn thấy đó, kế hoạch, chương trình của Đức Chúa Trời không giống kế hoạch, chương trình của chúng ta. Đôi khi, Ngài vẫn phải đợi, phải chờ để thực hiện những công việc cho chúng ta tốt hơn cả điều chúng ta tưởng. Lúc nghe tin La-xa-rơ hấp hối, Chúa Cứu Thế của chúng ta nấn ná mãi đến khi người bạn ấy của Ngài qua đời trước khi Ngài đến. Nhưng khi Ngài đến, Ngài đã mang theo một phép lạ vĩ đại hơn và Ngài nhận được sự vinh hiển lớn lạ hơn. Điều khó nhất để làm lúc này đối với chúng ta là chờ đợi Chúa. Chúng ta có thể làm được việc này nếu chúng ta tin cậy Ngài và nghỉ ngơi dựa trên Lời Ngài.

Những ơn phước lớn nhất của chúng ta thường đến cùng với lòng kiên nhẫn.

Khi bạn chờ đợi Chúa hành động, bạn có thể tin chắc rằng Ngài biết rõ điều tốt nhất dành cho bạn và điều gì làm vinh hiển Ngài. Bạn có đang chờ đợi Chúa hành động thay cho bạn không? 

Hãy vâng theo thời điểm của Chúa và dựa trên lời hứa của Ngài.
 

Lời Chúa mỗi ngày!

Đăng ký nhận bài