Thi Thiên

(Thi 15:1-5)
   Hãy tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra, nếu như tôi đi đến ngay cổng chính của cung điện Buckingham ở Luân Đôn, và nói với một trong số những người lính bảo vệ cao ráo, đẹp trai, ăn mặc bảnh bao rằng: “Thưa ông, tôi muốn đến đây ở với gia đình hoàng tộc!” Người lính ấy ắt sẽ nhìn tôi chằm chằm rồi quát: “Cút ngay, nếu không tao tóm cổ mày bây giờ!” Vậy, ai là người xứng đáng sống với Chúa?

   Chỉ nhờ bởi Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta mới có thể được “ngự trong nơi núi thánh với Đức Chúa Trời” Đa-vít thường hay tỏ ra hơi ghen tị với các thầy tế lễ. Khi đọc Thi Thiên, chúng ta tìm thấy ông hay nói những lời như vầy: “Kìa, các thầy tế lễ! Họ được phép đi vào đền thờ Đức Chúa Trời. Còn tôi thì không được vào. Tôi không được bước vào Nơi Thánh”. Về phương diện thuộc thể, Đa-vít không được phép đi vào Nơi Thánh trong đền thờ Đức Chúa Trời, tuy nhiên, về phương diện thuộc linh thì ông hoàn toàn được phép.

   Vì lẽ chúng ta đã được ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, nên chúng ta có thể can đảm bước vào sự hiện diện của Đức Chúa Trời, chúng ta không chỉ ra mắt Chúa mà còn sống với Ngài nữa.

   Đa-vít miêu tả mẫu người có thể sống với Đức Chúa Trời. Ấy là người có bước đi đúng “Đi theo sự ngay thẳng”, đôi tay “làm điều công bình”, còn môi miệng thì “nói chân thật” những gì xuất phát từ đáy lòng mình.

   Lòng dạ chúng ta chứa đựng điều gì thì môi miệng chúng ta sẽ nói ra điều ấy. Thi 15:3 nói đến môi miệng con người.

“Kẻ nào có lưỡi không nói hành, chẳng làm hại cho bạn hữu mình, không gieo sỉ nhục cho kẻ lân cận mình”, thì đó là người sẽ được Đức Chúa Trời tiếp đón ngay trước cửa Ngài, rồi Ngài bảo “con hãy đến và sống với Ta!”. Đó là người có đôi bàn chân sạch có đôi bàn tay sạch và có tấm lòng trong sạch để nói ra những lời thánh sạch bởi những động cơ sạch, người ấy còn lấy làm khinh bỉ những kẻ đê tiện, gian ác. Cặp mắt của người thường chỉ chăm xem điều phải và điều thiện.

   Trên đây là bức tranh mô tả mẫu người được Đức Chúa Trời chọn để sống với Ngài.

   Vẻ đẹp của bức tranh chính là: mẫu người như thế sẽ không bao giờ bị Chúa chối từ cả. “Kẻ nào làm các điều ấy sẽ không hề rúng động” (15:5)

   Chúng ta làm thế nào để trở thành mẫu người như thế? Hãy dựa vào đức tin trong Chúa Cứu Thế Giê-xu.
Đức Chúa Trời luôn tiếp đón những ai có đôi bàn chân sạch, đôi bàn tay sạch và có tấm lòng trong sạch. Hãy nhớ cho rằng, giá trị của bạn chỉ được tìm thấy trong Chúa Cứu Thế Giê-xu Christ.

Bởi đức tin nơi Ngài của bạn mà Đức Chúa Trời đã đón nhận bạn. Hiện giờ, đôi chân, đôi tay và tấm lòng bạn có được sạch sẽ không?

Lời Chúa mỗi ngày!

Đăng ký nhận bài