Thi Thiên

Một công việc hết sức cấp bách và cần thiết mà chúng ta cần làm ngay, đó là: ra mắt Chúa vào mỗi buổi sáng, nếu như chúng ta muốn có một ngày tốt đẹp.

Đức Chúa Giê-xu thường dậy sớm cầu nguyện (Mac 1:35). Ở đây, tác giả Thi Thiên nói rằng: “Đức Giê-hô-va ôi! Buổi sáng Ngài sẽ nghe tiếng con; buổi sáng con sẽ trình bày duyên cớ con trước mặt Ngài, và trông đợi” (c.3).

Khi tôi quen làm việc ca đêm, tôi phải ngủ bù vào buổi sáng. Do đó, lúc thức dậy vào buổi chiều, tôi sẽ ra mắt Chúa. Việc ra mắt Chúa không phải là cuộc hẹn theo giờ giấc nhưng theo tấm lòng. Đức Chúa Trời có nghe tiếng bạn vào buổi sáng không? Đức Chúa Trời ngắm nhìn bạn vào thì giờ đầu ngày, có phải Ngài ngắm nhìn bạn như thể ngắm nhìn một thầy tế lễ đến dâng của lễ ngợi khen cho Ngài? Đó chính là lý cớ khiến bạn (c.3) “trình bày duyên cớ mình”. Nó có nghĩa là trình bày các của tế lễ trên bàn thờ.

Khi bạn thức dậy vào buổi sáng, hãy tự nhủ răng mình là một trong những thầy tế của Đức Chúa Trời. Bạn phải làm gì để trở thành một thầy tế lễ? Bằng cách: tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu.

“Đấng yêu thương chúng ta, đã lấy huyết mình rửa sạch tội lỗi chúng ta, và làm cho chúng ta nên nước Ngài, nên thầy tế lễ của Đức Chúa Trời là Cha Ngài” (Kh 1:6).

Điều đó có nghĩa là: Bất kỳ nơi nào bạn có mặt thì nơi đó là đền thờ cho Chúa ngự trị, vì thân thể bạn là đền thờ của Ngài. Việc đầu tiên chúng ta phải làm vào mỗi buổi sáng sớm chính là việc mà thầy tế lễ thượng phẩm xưa đã từng làm vào mọi buổi sáng sớm. Người dọn của lễ thiêu lên bàn thờ.

Của lễ thiêu chính là hình bóng về sự tận hiến hoàn toàn cho Đức Chúa Trời. Nếu bạn muốn có một ngày tốt đẹp thì hãy bắt đầu ngày ấy bằng sự cầu nguyện dâng thân thể bạn cho Chúa như thể dâng của lễ thiêu một của lễ sống và thánh đẹp lòng Đức Chúa Trời (Ro 12:1).

Một ngày tốt lành bắt đầu vào buổi sáng và bắt đầu tại bàn thờ.

Bạn có bắt đầu ngày mới của bạn với Đức Chúa Trời không? Nếu là không” thì ngay thì giờ này, xin bạn hãy quyết định bắt đầu mỗi buổi sáng của mình bằng việc cầu nguyện dâng đời sống bạn cho Chúa làm của lễ sống cho Ngài. Bạn hãy nài xin Ngài hướng dẫn bạn trong mọi quyết định, mọi hành động của bạn trong suốt ngày ấy.

Ngài luôn sẵn lòng muốn dẫn dắt bạn. Nên xem mỗi một ngày trôi qua là một món quà mà Đức Chúa Trời ban tặng bạn. hãy khẳng định mình là một quản gia tốt, quản lý nguồn tài nguyên trong mỗi ngày cho Đức Chúa Trời.

Khá mau dành thời gian ra mắt Chúa mỗi ngày

Sách nói và minh họa: http://www.truongkinhthanhtructuyen.org/vb/suy-gam-thi-thien

Thi thiên với Wiesbie

Lời Chúa mỗi ngày!

Đăng ký nhận bài