Quy trình rút hồ sơ hoàn tất CL

Chứng chỉ / văn bằng được cấp bởi AOGVN ONLINE GLOBAL UNIVERSITY sau khi hoàn tất Chương trình Trung cấp Mục Vụ Cơ Đốc Phục Vụ và Sơ Cấp. Nhóm 4 chữ ký đồng ký từ phía Global và Giáo Hội Việt Nam. Có hiệu lực trong và ngoài nước. Bảng điểm sau khi tốt nghiệp được cấp chính thức từ Global bằng Tiếng Anh và từ Giáo Hội Ngũ Tuần Việt Nam bằng tiếng Việt

Hồ sơ hoàn tất là file mềm (được gởi qua email) gồm

1. bảng điểm (được cập nhật tại website trường)

2. bảng điểm của Global (học/thi ngôn ngữ nào sẽ có điểm theo ngôn ngữ đó)

3. Chứng nhận hoàn tất Sơ cấp Nếp Sống Cơ Đốc

Lệ phí rút hồ sơ: 50.000 vnd

Thời gian làm việc: 8h00 – 17h00

Sau khi nộp lệ phí, hồ sơ sẽ được tiến hành trong 2 ngày (không tính Thứ 7 và Chúa Nhật), và gởi đến email của quý học viên

Sau khi hoàn tất các môn học dữ liệu sẽ được lưu kho dữ liệu của trường trong thời gian 1-2 năm, quý học viên vui lòng báo trường biết sau khi hoàn tất xong 18 môn học để tiến hành rút hồ sơ

Trân trọng

 

Lời Chúa mỗi ngày!

Đăng ký nhận bài