Giới thiệu

KINH THÁNH TRỰC TUYẾN


Đào tạo và huấn luyện cho Cơ đốc nhân khao khát lời Chúa, muốn được trưởng thành trong Chúa, phục vụ Chúa và hầu việc Chúa; qua chương trình học hữu ích và nội dung phong phú.

Trường Kinh Thánh Trực Tuyến Ngũ Tuần Việt Nam (AOGVN Online) liên kết Đại Học Toàn Cầu (Global University)

 


Picture GLOBAL UNIVERSITY
        

 

    

 

CƠ ĐỐC PHỤC VỤ (CS) (trung cấp mục vụ) 

Chương trình dành cho mọi tín hữu đã làm báp-têm bằng nước; khao khát trưởng thành trong Lời Chúa, học tập trong sự phục vụ và dấn thân trong sự phục vụ

* Tài liệu học trong Chương Trình Mục Vụ Cơ Đốc được chuẩn bị theo một định dạng phướng pháp nghiên cứu dành cho các nhân sự Cơ đốc

* Những bài học này mang đến cho học viên kiến thức Kinh Thánh cùng kỹ năng cần thiết cho việc phục vụ

* Khóa học này đã và đang được đặc biệt chuẩn bị cho nhân sự ở nhiều quốc gia, nhiều nền văn hóa và văn bằng Diploma được cấp bởi Giáo Hội Ngũ Tuần Việt Nam và Global University.

Các Khóa trình
CƠ ĐỐC PHỤC VỤ (CS) (trung cấp mục vụ) 

CS1  Đời Sống Thuộc Linh   CS2  Kinh Thánh
     

CS1111

CS1211

 CS1311

     
     

CS2121

CS2221

CS2321

CS3  Thần Học   CS4  Hội Thánh  
     

CS3131

CS3231

CS3331

 
     

CS4141

CS4241

CS4341

CS5  Sự Phục Vụ   CS6  Đạo Đức Cơ Đốc
     

CS5151

CS5251

CS5351

 
     

CS6161

CS6261

CS6361

 

 


NẾP SỐNG CƠ ĐỐC (CL) (sơ cấp) 

Loạt bài dành cho tân tín hữu hiểu thêm về nếp sống trong Đấng Christ, cung cấp những điều cần có cho một Cơ Đốc Nhân, khóa học thực tiễn về đời sống theo Chúa dành cho tân tín hữu.

* Là chương trình học nhằm giúp các học viên tăng trưởng trong mối liên hệ với Đấng Christ, tiếp xúc với Lời Chúa, và hiểu rõ hơn về chương trình của Đức Chúa Trời dành cho đời sống bạn

* Học viên sẽ được học những vấn đề căn bản của người Cơ Đốc các chủ đề

* Tài liệu của các khóa học nầy với lối văn đàm thoại dễ hiểu

Chứng nhận Sơ Cấp được cấp bởi Giáo Hội Ngũ Tuần Việt Nam và Global University

Các Khóa trình

NẾP SỐNG CƠ ĐỐC (CL) (sơ cấp) 

CL1  Đời Sống Thuộc Linh   CL2  Kinh Thánh
     

CL1110

     

CL1210

    

 CL1310

     

 
 
     

CL2120

    

CL2220

    

CL2320

     

 
CL3  Thần Học   CL4  Hội Thánh  
     

CL3130

    

CL3230

    

CL3330

    

 
 
     

CL4140

    

CL4240

    

CL4340

    

 
CL5  Sự Phục Vụ   CL6  Đạo Đức Cơ Đốc
     

CL5150

   

CL5250

    

CL5350

    

 
     

CL6160

    

CL6260

    

CL6360

    

 

Lời Chúa mỗi ngày!

Đăng ký nhận bài