Giới thiệu

KINH THÁNH TRỰC TUYẾN


Đào tạo và huấn luyện cho Cơ đốc nhân khao khát lời Chúa, muốn được trưởng thành trong Chúa, phục vụ Chúa và hầu việc Chúa; qua chương trình học hữu ích và nội dung phong phú.

Trường Kinh Thánh Trực Tuyến Ngũ Tuần Việt Nam (AOGVN Online) liên kết Đại Học Toàn Cầu (Global University)

 


Picture GLOBAL UNIVERSITY

 

 

                 

 

CƠ ĐỐC PHỤC VỤ (CS) (trung cấp mục vụ)

Chương trình dành cho mọi tín hữu đã làm báp-têm bằng nước; khao khát trưởng thành trong Lời Chúa, học tập trong sự phục vụ và dấn thân trong sự phục vụ

* Tài liệu học trong Chương Trình Mục Vụ Cơ Đốc được chuẩn bị theo một định dạng phướng pháp nghiên cứu dành cho các nhân sự Cơ đốc

* Những bài học này mang đến cho học viên kiến thức Kinh Thánh cùng kỹ năng cần thiết cho việc phục vụ

* Khóa học này đã và đang được đặc biệt chuẩn bị cho nhân sự ở nhiều quốc gia, nhiều nền văn hóa và văn bằng Diploma được cấp bởi Giáo Hội Ngũ Tuần Việt Nam và Global University.

Các Khóa học 

CS 1  Đời Sống Thuộc Linh   CS 4  Hội Thánh  

CS1111

CS1211

 CS1311

 

CS4141

 

CS4241

CS4341

CS 2  Kinh Thánh   CS 5  Sự Phục Vụ

CS2121

CS2221

CS2321

 

CS5151

 

CS5251

CS5351

CS 3  Thần Học   CS 6  Đạo Đức Cơ Đốc

CS3131

CS3231

CS3331

 

CS6161

 

CS6261

CS6361

 

 

 


NẾP SỐNG CƠ ĐỐC (CL) (sơ cấp)

Loạt bài dành cho tân tín hữu hiểu thêm về nếp sống trong Đấng Christ, cung cấp những điều cần có cho một Cơ Đốc Nhân, khóa học thực tiễn về đời sống theo Chúa dành cho tân tín hữu.

* Là chương trình học nhằm giúp các học viên tăng trưởng trong mối liên hệ với Đấng Christ, tiếp xúc với Lời Chúa, và hiểu rõ hơn về chương trình của Đức Chúa Trời dành cho đời sống bạn

* Học viên sẽ được học những vấn đề căn bản của người Cơ Đốc các chủ đề

* Tài liệu của các khóa học nầy với lối văn đàm thoại dễ hiểu

Chứng nhận Sơ Cấp được cấp bởi Giáo Hội Ngũ Tuần Việt Nam và Global University

 

CL 1  Đời Sống Thuộc Linh   CL 4  Hội Thánh  

CL1110

     

CL1210

    

 CL1310

     

 

CL4140

    

CL4240

    

CL4340

    

CL 2  Kinh Thánh      

CL2120

    

CL2220

    

CL2320

     

 

CL5150

   

CL5250

    

CL5350

    

CL 3  Thần Học   CL 6  Đạo Đức Cơ Đốc

CL3130

    

CL3230

    

CL3330

    

 

CL6160

    

CL6260

    

CL6360

    

Lời Chúa mỗi ngày!

Đăng ký nhận bài