Thư ngỏ

 

Bạn quan tâm điều gì khi học Kinh Thánh Online?

Trước khi tôi bắt đầu học chương trình CS - (Chirstian Service - Cơ đốc Phục vụ), tôi đã đặt ra rất nhiều câu hỏi khi bắt đầu đăng kí học Kinh Thánh Online

* Tôi không biết mình là ai, có giá trị như thế nào?

* Tôi không biết Lời Chúa có tầm quan trọng ra sao với cuộc sống của mình.

* Tôi muốn phục vụ Chúa nhưng không biết bắt đầu từ đâu, làm như thế nào và làm sao biết mình có ân tứ gì để phát huy hay không?

* Tôi không biết nếu mình học xong 18 quyển của CS mình được những gì?

* 18 môn học ư? Nhiều thế? Dễ học không? Có hoàn tất nỗi 18 môn học ấy không?...

Nhưng...

Những thắc mắc của tôi hoàn toàn được giải đáp sau khi kết thúc 18 môn của chương trình CS - (Chirstian Service - Cơ đốc Phục vụ)

* Tôi đã biết mình được tạo dựng theo ảnh tượng của Chúa, để làm người thừa kế của Cha Thiên Thượng và là đồng thừa kế với Đấng Christ Jesus. Lẽ dĩ nhiên tôi nhận ra mục tiêu của một Cơ Đốc Nhân trưởng thành chính là “phải trở nên giống như Chúa Jesus”, Thờ phượng, phục vụ Đấng đã tạo dựng nên tôi và phục vụ cộng đồng.

* Tôi đã biết dùng Lời Chúa để có năng quyền hơn trong lời cầu nguyện. Tôi biết mình cần làm theo Thánh Linh chứ không phải theo cảm xúc và xác thịt.

* Tôi đã biết hạ mình khi được phục vụ Chúa, vui lòng khi phục vụ anh em mình. Tôi biết cách hướng dẫn người khác làm sao để thuộc linh tăng trưởng, tôi có thể giải quyết những nan đề trong cuộc sống cho mình và cho người khác, làm thế nào để hướng dẫn nhóm học Kinh Thánh hiệu quả. Và tôi cũng đã biết Chúa ban mỗi người mỗi ân tứ khác nhau, để gây dựng chính mình và gây dựng Hội Thánh, làm thế nào sử dụng nó để phục vụ Chúa, phục vụ lẫn nhau trong tình yêu thương.

* Dĩ nhiên mối quan tâm thiết thực nhất cũng được đáp ứng khi tôi hoàn tất 18 môn của Chương trình CS - (Chirstian Service - Cơ đốc Phục vụ): GlobalUniversity và AOGVNOnline đồng cấp cho tôi văn bằng Diploma cực kì có giá trị -  như tấm vé thông hành mà GlobalUniversity và AOGVNOnline chứng nhận tôi đã hoàn tất chương trình Trung Cấp Mục Vụ, không chỉ trong nước mà còn mang tầm quốc tế. Và nếu có cơ hội Hầu Việc Chúa tại Hải Ngoại tôi có thể sử dụng nó để tiếp tục học cao hơn nữa trong Mục vụ của mình. Trong đó, sau mỗi khóa trình tôi đều nhận được giấy chứng nhận hoàn tất khóa trình đó. Sau 06 chứng nhận hoàn tất khóa trình, tôi được tốt nghiệp và nhận văn bằng Diploma – Trung cấp mục vụ.

* 18 môn học. 06 khóa trình. Mỗi khóa trình 3 môn học. Mỗi môn học khoảng 10 bài. Sau mỗi bài có 01 bài tự kiểm + 03 (hoặc 04) bài quá trình + 01 bài thi hết môn. Mỗi ngày 01 bài. Sau 14 ngày có thể hết 01 môn đối với người học nhanh. Nếu bận công việc thì có thể học mỗi tuần học 01 bài. Sau 02 tháng rưỡi có thể hoàn tất 01 môn vẫn đúng tiến độ môn học.

Cảm ơn Chúa tôi đã hoàn tất 18 môn CS - (Chirstian Service - Cơ đốc Phục vụ) trong vòng 02 năm 01 tháng. Không hề nhàm chán, ngược lại rất thú vị.

Vừa học, vừa trải nghiệm, vừa thực hành rất sống động từ thực tế.

Không quá khó để đạt được kết quả nếu chúng ta thật sự nghiêm túc để học, 18 môn sẽ rất dễ dàng cho bạn!

Chúc bạn thành công. Chúa sẽ đồng công với bạn. Shalom!
~Cựu học viên Kinh Thánh trực tuyến~

Lời Chúa mỗi ngày!

Đăng ký nhận bài