Nếp Sống Cơ Đốc (.cl) - Học phí

Đời Sống Mới là khóa học thực tiễn về đời sống theo Chúa dành cho tân tính hữu. Là chương trình học nhầm giúp các học viên tăng trưởng trong mối liên hệ với Đấng Christ, tiếp xúc với Lời Chúa, và hiểu rõ hơn về chương trình của Đức Chúa Trời dành cho đời sống bạn. Học viên sẽ được học những vấn đề căn bản của người Cơ Đốc qua các chủ đề với lối văn đàm thoại dễ hiểu.

Chi tiết

Lời Chúa mỗi ngày!

Đăng ký nhận bài