CS 4241 Thành Lập Hội Thánh Mới

Thành Lập Hội Thánh Mới là môn học thực tiễn nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc thành lập Hội Thánh mới như là một phương tiện để truyền bá Phúc Âm cho thế giới. Môn học cung ứng những nguyên tắc chủ đạo để bất cứ hội thánh địa phương nào cũng có thể tham gia vào công tác mở mang hội thánh mới, và do đó sẽ trở thành một hội thánh được nhân gấp bội.

Chi tiết

Lời Chúa mỗi ngày!

Đăng ký nhận bài