CS 4341 Giúp đỡ Cơ Đốc Nhân tăng Trưởng

Giáo dục Cơ đốc là một sự nghiên cứu về nền tảng Kinh thánh trong công tác nuôi dưỡng và áp dụng sự giảng dạy cách thực tế trong Hội thánh ngày nay. Môn học nhấn mạnh trên nhu cầu của các học sinh trong từng thời kỳ phát triển khác nhau và những cơ hội cho sự nuôi dưỡng Cơ đốc qua công tác của những chương trình Hội thánh địa phương

Chi tiết

Lời Chúa mỗi ngày!

Đăng ký nhận bài