CS 4141 Hội Thánh Chúa trong Mục Vụ

Môn học thực hành về Hội Thánh và những người nam và người nữ làm điều đó trở thành hiện thực. Chú trọng đến công tác mang lại sự cứu rỗi qua Hội thánh và mỗi tín hữu chủ động tham gia vào công tác này. Môn học được thiết kế để giúp bạn theo ba hướng
 

Chi tiết

Lời Chúa mỗi ngày!

Đăng ký nhận bài