CL 1210 Khi bạn cầu nguyện

Có lẽ chúng ta chưa từng gặp nhau nhưng tôi muốn làm bạn với bạn. Một người yêu mến tôi đã chia sẻ những điều vô cùng hữu ích cho cuộc đời tôi. Bây giờ tôi muốn chia sẻ lại với bạn đôi điều trong số đó. Vì thế chúng ta hãy cùng đồng hành và trò chuyện với nhau qua các trang sách nầy. 

Chi tiết

Lời Chúa mỗi ngày!

Đăng ký nhận bài