Nghịch cảnh - Thử thách

   Nhiều điều trong cuộc sống khiến chúng ta thất vọng. Nếu cho phép điều đó xảy ra, chúng ta sẽ dành phần lớn mỗi ngày trong đời để đối phó với nỗi thất vọng mà ai đó hay việc gì đó ném vào con đường chúng ta đi. Nó dễ dàng trở thành màu sắc chủ đạo của cuộc sống, bởi không phải người hay sự kiện nào mà chúng ta gặp cũng được như trông đợi.

   Sứ đồ Phao-lô, trước giả của sách Rô-ma, đã chỉ cho chúng ta một cách tốt hơn để xử lý nỗi thất vọng thay vì bị thất vọng! Trong sứ điệp quan trọng này của Thánh Kinh , ông kiên nhẫn dạy rằng những nỗi thất vọng không có năng quyền tước bỏ hi vọng của chúng ta! Đức Chúa Trời đã đặt để trong chúng ta hi vọng vào sự tốt lành đời đời của Ngài, nên nỗi thất vọng không thể hủy hoại những gì Chúa đã làm. Khi chúng ta trở nên trầm uất hay khó chịu vì những sự thất vọng thường ngày, chúng ta đang cho chúng thẩm quyền quá lớn trên đời sống mình. Chìa khóa để đối phó với thất vọng là nhìn nhận chúng từ đúng góc độ.

"Thất-vọng" nghĩa là số phận của chúng ta mãi mãi bị thay đổi; chúng ta đã được trao cho hi vọng vĩnh cửu, nhưng chỉ một sự kiện đáng thất vọng đó đã vĩnh viễn thay đổi mục đích đời đời của chúng ta. "Sự thất-vọng" hàm ý rằng chúng ta đã từng hi vọng nhưng hoàn cảnh đã cướp mất hi vọng ấy. Nhưng các sự việc xảy ra hằng ngày không có quyền đoạt lấy hi vọng mà Chúa đã ban cho chúng ta!

   Phao-lô khuyên bảo Thân thể Đấng Christ từ mọi thế hệ hãy đến, hãy phản hồi lại sự thất vọng bằng niềm hân hoan từ tận đáy lòng. Bản dịch King James diễn tả câu này bằng những từ ngữ phi thường: "Chúng ta cũng huy hoàng trong gian khổ nữa..."

   Chúng ta đã lầm khi tin rằng hoạn nạn hay thất vọng là những vật cản bi kịch và nguy khốn, bởi Lời Kinh Thánh - la bàn chỉ Sự Thật cho chúng ta - đã khẳng định rằng gian khổ là những giờ phút tốt đẹp nhất. Đó là cơ hội để các Cơ Đốc nhân thể hiện rằng mình quả thật khác với thế gian, và tận dụng thời cơ này để bày tỏ vinh hiển được Chúa soi qua chính mình. Chúng ta không khóc lóc vì thất vọng, chúng ta vui mừng trong chúng. Chúng ta không kêu gào vì thất vọng, nhưng chăm nhìn đến dấu tay Chúa sẽ khải thị chính Ngài.

Kinh Thánh

Rô-ma 5:1-5 Vậy, khi đã được xưng công chính bởi đức tin, chúng ta được hòa thuận với Đức Chúa Trời qua Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ. Nhờ Ngài, chúng ta bởi đức tin được bước vào trong ân điển nầy, là ân điển mà nhờ đó chúng ta đang đứng vững và vui mừng với hi vọng được hưởng vinh quang của Đức Chúa Trời. Không những thế, chúng ta cũng vui mừng trong gian khổ nữa, vì biết rằng gian khổ sinh ra kiên nhẫn, kiên nhẫn sinh ra nghị lực, nghị lực sinh ra hi vọng, và hi vọng không làm chúng ta hổ thẹn, vì tình thương của Đức Chúa Trời tuôn đổ vào lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh là Đấng đã được ban cho chúng ta.

-Carol McLeod-

#truongkinhthanhtructuyen
CTV #revivalteam

Từ khóa: Thử thách Hy vọng

Lời Chúa mỗi ngày!

Đăng ký nhận bài