Nghịch cảnh - Thử thách

Esai-41-10-1

“Đừng sợ, vì Ta ở với ngươi; chớ kinh khiếp, vì ta là Đức Chúa Trời ngươi! Ta sẽ bổ sức cho ngươi; phải, Ta sẽ giúp đỡ ngươi, lấy tay hữu công bình mà nâng đỡ ngươi.” – Ê-sai 41:10

Đúng vậy, Đức Chúa Trời luôn ở cùng trong mọi hoàn cảnh đối với những ai tin cậy nơi Ngài. Ngài ban cho chúng ta sức mạnh để sống một cách can đảm, mạnh dạn, chẳng lo toan trong cuộc đời này, khi có quá nhiều thứ vây quanh chúng ta và khiến chúng ta sợ hãi. Hãy thay thế tất cả những suy nghĩ lo sợ về đời này bằng Lẽ Thật của Đức Chúa Trời và chia sẻ cho những người xung quanh là gia đình, bạn bè là những người chưa biết đến Chúa Giê-xu để họ cũng được sự bình an, nhưng quan trọng nhất là được cứu như chúng ta.

 

Lời Chúa mỗi ngày!

Đăng ký nhận bài