Giáng Sinh

"Đức Chúa Trời phán: “Không phải vậy đâu, Sa-ra, vợ của con sẽ sinh cho con một trai, và con sẽ đặt tên nó là Y-sác. Ta sẽ lập giao ước với nó, là giao ước đời đời cho dòng dõi nó."" (Sáng Thế 17:19 VIE2010)

🌠 Bạn có lẽ đã nghe câu châm ngôn: "Hy vọng bị trì hoãn khiến cho tấm lòng bị bệnh." Nhưng bạn có biết Chúa Giê-xu được giáng sinh bởi vì Đức Chúa Trời đã cứu lại một hy vọng bị trì hoãn từ lâu? Trong Sáng thế ký, chúng ta đọc rằng Áp-ra-ham và vợ là Sa-ra khao khát có con trong nhiều thập kỷ, nhưng Sa-ra không thể thụ thai. Khi Sa-ra 90 tuổi, Đức Chúa Trời hiện ra với Áp-ra-ham và hứa rằng Sa-ra sẽ sinh con trai, và thông qua đứa trẻ này, Ngài sẽ thiết lập một giao ước đời đời giữa Ngài và hậu tự của Áp-ra-ham. Sa-ra thực sự đã cười khi Đức Chúa Trời nói điều này, bởi vì Sa-ra nghĩ, "Già như tôi thế nầy, dễ còn được điều vui đó sao?" Tuy nhiên, Sa-ra đã thọ thai và sinh ra một đứa con trai. Áp-ra-ham đặt tên là "Y-sác", có nghĩa là "cười". Vì Đức Chúa Trời đã mang đến cho Sa-ra niềm vui tuyệt vời và chuộc lại những gì tưởng chừng như là một tình huống không thể thực hiện được.

🎄 Gia-cốp là con trai của Y-sác. Ông có 12 người con trai, một trong số đó là Giu-đa. Vua Đa-vít đã ra từ chi phái Giu-đa và vì Ma-ri, mẹ Chúa Giê-xu là hậu tự của Đa-vít (cha trên đất của Ngài là Giô-sép cũng vậy), Đấng Cứu Thế trở thành kết quả lời hứa của Đức Chúa Trời cho Áp-ra-ham và Sa-ra. Khi Đức Chúa Trời chữa lành thân xác Sa-ra và thực hiện ước muốn của tấm lòng Sa-ra, Ngài đã gieo một hạt giống cuối cùng sẽ hòa giải loài người với chính mình Ngài, thiết lập một giao ước đời đời. Khả năng sinh nở ở tuổi già của Sa-ra cho chúng ta một lý do khác để kinh ngạc về câu chuyện kỳ diệu về Chúa Giê-xu giáng sinh.

🎀 Nếu bạn đang phải đối mặt với hy vọng mòn mỏi ngày hôm nay, hãy yên tâm rằng Đức Chúa Trời có sẵn sự cứu chuộc và sẽ mang lại kết quả lớn hơn bạn có thể tưởng tượng. Mặc dù bây giờ bạn không thể thấy mục đích của điều đó bây giờ, nhưng một ngày nào đó, bạn sẽ thấy được. Hãy nắm giữ lời hứa của Đức Chúa Trời! Giống như Sa-ra, bạn sẽ trải nghiệm điều đó.

🙏 Cầu Nguyện:

Thưa Cha, cám ơn Ngài vì Lời Ngài là thành tín. Như Ngài đã làm trọn lời hứa cho Sa-ra, con tin rằng Ngài cũng sẽ làm trọn lời hứa của Ngài cho con. Con cảm tạ Ngài vì đã dùng những kỳ khó khăn trong cuộc đời con cho mục tiêu cao cả. Con hân hạnh được dự phần trong công việc mang lại vinh hiển cho Ngài. Nhân Danh Chúa Giê-xu Christ, A-men!

Lời Chúa mỗi ngày!

Đăng ký nhận bài