Kinh Thánh tĩnh nguyện

   Khi bạn bước đi với Chúa Giê-xu mỗi ngày, Ngài sẽ giải đáp những thắc mắc của bạn, và bạn sẽ phát hiện nhiều hơn điều bạn cần biết.

   Đối với mỗi chúng ta, sẽ có lúc chỉ nói về hành trình Cơ Đốc thôi không đủ. Chúng ta phải khởi hành cuộc hành trình ấy! Chúng ta có thể dành nhiều thời gian để tranh cãi và thảo luận những vấn đề liên quan đến đời sống Cơ Đốc, nhưng điều đó có ý nghĩa gì nếu chúng ta không bao giờ khởi hành và bước đi theo Cứu Chúa!

   Qua nhiều thế hệ, sự giáng sinh của Đấng Mê-si-a được suy nghĩ và tiên tri bởi dân Y-sơ-ra-ên. Trong vòng dân Do Thái có lẽ không có đề tài nào có nhiều bàn luận hơn tính chất công việc của Đấng Mê-si-a. Anh-rê đã nghe Giăng Báp-tít và biết về sự giáng sinh của Đấng Mê-si-a. Bấy giờ, thình lình ông được đối mặt với Đấng mà ông ao ước được gặp! Tâm trí của Anh-rê tràn ngập những câu hỏi mà ông rất mong được hỏi. Thay vì trò chuyện với Anh-rê về đề tài thần học, Chúa Giê-xu đã quay người và bắt đầu bước đi, những thắc mắc của Anh-rê không chỉ được giải đáp bởi sự bàn luận mà thôi, nhưng bởi sự bước đi với Ngài.

   Cơ Đốc giáo không phải là một loạt những lời dạy dỗ để người ta hiểu. Nó là một Thân Vị để người ta đi theo. Khi bước đi với Chúa Giê-xu, Anh-rê đã chứng kiến Chúa Giê-xu chữa bệnh, dạy về sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, và chứng tỏ quyền năng của Đức Chúa Trời. Anh-rê không chỉ biết về Đức Chúa Trời; ông đã thật sự kinh nghiệm Ngài!

   Sẽ có những lúc bạn đứng ở giao lộ với Đức Chúa Trời. Bạn sẽ có hàng trăm câu hỏi muốn hỏi Ngài. Thay vì trả lời từng câu hỏi một, Chúa Giê-xu có thể nói: “Hãy mang giầy vào chân, nào hãy bước theo con đường này, và theo Ta”. Khi bạn bước đi với Ngài mỗi ngày, Chúa Giê-xu sẽ giải đáp những thắc mắc của bạn, và bạn sẽ phát hiện nhiều hơn điều bạn cần biết.

“Thưa rằng: Ra-bi (nghĩa là Thầy), Thầy ở đâu? Ngài phán rằng: Hãy đến xem. Vậy hai người đi, thấy nơi Ngài ở, và ở lại cùng Ngài trong ngày đó.” (Giăng 1:38-39)

Từ khóa: Hãy theo Thầy

Lời Chúa mỗi ngày!

Đăng ký nhận bài