Kinh Thánh tĩnh nguyện

“Mọi đường lối của con người đều là trong sạch theo mắt mình, Nhưng Đức Giê-hô-va đánh giá tấm lòng.” (Châm ngôn 16:2)

       Chúng ta vội vã thắc mắc những động cơ của người khác, nhưng lại chậm rãi thắc mắc những động cơ của chính mình! Khi người khác làm tổn hại chúng ta, chúng ta có thể ngỡ ngàng vì sự tồi tệ nhất trong chủ định của anh ta. Khi chúng ta phạm lỗi, chúng ta thường biện minh cho những sai phạm của mình, và kết luận rằng người khác quá nhạy cảm! Dù chúng ta có theo sát những động cơ của mình thế nào đi nữa Đức Chúa Trời vẫn cân nhắc chúng trong cán cân công bình của Ngài. Đừng mất công dối lừa Đức Chúa Trời bằng những sự biện giải đạo đức giả của mình, vì Ngài thấy rõ tấm lòng của chúng ta.

       Có thể làm một việc đúng vì một mục đích sai không? Dĩ nhiên có thể! Bạn có thể tham dự các buổi thờ phượng với một tấm lòng ở xa cách Chúa (Ê-sai 1:10-17). Bạn có thể tỏ lòng quan tâm đến người nghèo khó nhưng lòng bạn chống nghịch Đức Chúa Trời không? Giu-đa đã như vậy (Giăng 12:4-8). Bạn có thể nói hùng hồn về tình yêu đối với Cứu Chúa, mà thật ra đang tiếp tay cho Sa-tan không? Phi-e-rơ đã như vậy (Ma-thi-ơ 16:21-23). Bạn có thể dâng của lễ cho Đức Chúa Trời mà lòng thì hoàn toàn không vâng phục Ngài không? Vua Sau-lơ đã như vậy (I Sa-mu-ên 12:8-9). Bạn có thể cầu nguyện với những động cơ sai không? Gia-cơ nói bạn có thể (Gia-cơ 4:3).

       Nhiều điều có thể quyết định những việc chúng ta sẽ làm. Chúng ta có thể bị thúc giục bởi những điều tốt lành, như tình yêu dành cho Đức Chúa Trời, lòng thương xót, tính rời rộng và đức tin. Hoặc những hành động của chúng ta có thể xuất phát từ những động cơ không lành mạnh như sự kiêu ngạo, sự bất an, tham vọng, sự tham dục, tham lam, nóng giận, sợ hãi và sự đau đớn về mặt tinh thần. Thậm chí có thể làm những điều tốt nhất theo những động cơ xấu nhất. Khi Đức Chúa Trời xét động cơ của chúng ta Ngài chú ý một điều: đó là tình yêu thương. Tất cả những gì chúng ta làm sẽ bắt nguồn từ tình yêu mà chúng ta dành cho Đức Chúa Trời và cho người khác (I Cô-rinh-tô 13:1-13). Hãy dành thời gian nhớ lại những việc làm đã qua của mình và xem động cơ của chúng là gì. Hãy cầu xin Đức Chúa Trời tỏ cho bạn thấy Ngài nhìn thấy gì khi xét đến những động cơ của bạn.

Lời Chúa mỗi ngày!

Đăng ký nhận bài