Kinh Thánh tĩnh nguyện

“Nhưng chúng tôi đựng của quí này trong các chậu bằng đất, hầu cho tỏ quyền phép lớn dường ấy là bởi Đức Chúa Trời mà ra chớ chẳng phải bởi chúng tôi” (II Cô-rinh-tô 4:7)

        Nhận biết Đức Chúa Trời và có Ngài ngự trong bạn là một của báu có giá trị vô hạn. Chúa Giê-xu so sánh giá trị này như giá trị của một viên ngọc hoàn hảo. Người tìm ngọc sẵn sàng bán hết gia tài mình để mua một viên châu ngọc quí giá (Ma-thi-ơ 13:45-46). Mối tương giao của bạn với Đức Chúa Trời có giá trị vô hạn trong đời sống bạn. Qua Chúa Cứu Thế, sự khôn ngoan và tri thức của Đức Chúa Trời là những châu báu dành sẵn cho bạn (Cô-lô-se 2:2-3). Tình yêu của Ngài giờ đây tràn ngập trong bạn, sự bình an khôn tả của Ngài bao bọc tấm lòng và tâm trí bạn (Phi-líp 4:7). Khi Chúa Giê-xu ngự trong đời sống bạn mọi sự thuộc về Chúa Cứu Thế cũng ngự trong bạn (Ê-phê-sô 3:19).

        Phao-lô so sánh đời sống chúng ta với những bình bằng đất sét, thường được sử dụng trong thời đại của ông. Những vật chứa trong những chiếc bình đất ấy rất có giá trị mà không phải những chiếc bình ấy có giá trị. Những chiếc bình đất sẽ rạn nứt và tan vỡ đi hay trở nên cũ kỹ theo thời gian, nhưng không ai nghĩ đến chiếc bình - họ quan tâm đến vật chứa trong nó. Phao-lô lưu ý rằng của cải lớn nhất của chúng ta chính là những gì Đức Chúa Trời đặt để trong chúng ta. Khi con người nhìn vào chúng ta họ thấy một chiếc bình mỏng manh, đầy khuyết điểm và rất cũ kỹ. Không có gì trong xác thịt chúng ta đáng được khen ngợi. Thể xác của chúng ta sẽ già đi và yếu dần (II Cô-rinh-tô 4:16). Chỉ khi chúng ta để cho Đức Chúa Trời làm đầy chúng ta và đổi mới con người bên trong của chúng ta, thì người ta sẽ nhìn thấy được của báu vô cùng quí giá.

        Đừng nhìn bề ngoài và sức mạnh của thể xác, vì những điều đó sẽ dần trở nên hư mất. Nhưng hãy để Đức Thánh Linh khiến bạn tin có một của báu vô hạn đang ở trong bạn do sự hiện diện của Đức Chúa Trời.

Lời Chúa mỗi ngày!

Đăng ký nhận bài