Kinh Thánh tĩnh nguyện

Thưa anh em của tôi, trong anh em nếu có ai lầm lạc cách xa chân lý, và có người khác đem họ trở lại, thì phải biết rằng ai đem một tội nhân từ con đường lầm lạc trở lại, là cứu linh hồn người đó khỏi sự chết và che lấp vô số tội lỗi. (Gia-cơ 5:19-20)

Một trong những sự răn đe lớn nhất đối với tội lỗi của một Cơ Đốc nhân là đời sống của một Cơ Đốc nhân khác. Một số Cơ Đốc nhân vẫn cho rằng nếu người khác phạm tội thì đó không phải là việc của mình. Họ nghĩ rằng nếu họ để ý đến tội lỗi của người khác thì họ sẽ là người hay xét đoán. Thế gian này dạy họ không nên dính líu gì với người khác, nhưng sự thờ ơ ấy khiến họ không thể nào thành một người cầu thay có kết quả.

Là Cơ Đốc nhân, chúng ta biết tội lỗi dẫn đến sự chết (Rô-ma 6:23). Tội lỗi giết chết các mối quan hệ, huỷ hoại các cuộc hôn nhân, bóp nghẹt sự vui mừng và huỷ diệt sự bình an. Khi chúng ta thấy người nào đó đi xa cách lẽ thật, chúng ta nên phản ứng thế nào? Khi Chúa Giê-xu thấy tội lỗi, lòng Ngài tan nát. Ngài đã khóc khi nhìn thấy các thành khước từ lẽ thật (Ma-thi-ơ 23:37-39). Ngài hết lòng cầu nguyện cho các môn đồ Ngài để họ được mạnh mẽ khi họ bị cám dỗ (Giăng 17:1-26). Ngài cảnh cáo những ai đang đi dần vào sự thất bại thuộc linh (Ma-thi-ơ 26:20-25, 34). Chúa Giê-xu còn sẵn sàng chịu chết để cứu con người ra khỏi tội lỗi họ vì Ngài biết sự huỷ hoại mà tội lỗi gây ra. Chúa Giê-xu không bao giờ thờ ơ khi những người xung quanh Ngài đang bị xướng vào bẫy vì tội lỗi họ. Ngài luôn luôn làm việc tích cực để đem họ về cùng Đức Chúa Trời.

“Không can thiệp vào việc của người khác” có thể làm bạn dễ chịu, nhưng nó không giúp ích cho anh chị em mình, những người cần được trở về với Chúa. Nếu bạn thật sự thấy được hậu quả thảm khốc dành cho những ai mãi ở trong tội lỗi, bạn sẽ phải đổ nước mắt như Chúa Giê-xu đã khóc. Hãy hết lòng cầu nguyện cho bè bạn mình. Điều đó sẽ gìn giữ những động cơ của bạn và chuẩn bị bạn để dẫn dắt bạn mình. Hãy tỉnh táo để biết ngay khi nào Chúa muốn bạn đối mặt với bạn mình. Nếu bạn làm như vậy, hãy dùng tình yêu thương và sự dịu dàng kẻo bạn cũng bị cám dỗ (Ga-la-ti 6:1).

Lời Chúa mỗi ngày!

Đăng ký nhận bài