Ngợi Khen - Thờ Phượng

Những người làm công tác mở mang Hội Thánh có thể đảm nhiệm việc hướng dẫn thờ phượng vào một lúc nào đó; nhưng ngay khi những người có ân tứ được phát hiện, họ nên được huấn luyện và giao cho công việc này. Cũng theo cách này, các thành viên trong hội thánh bắt đầu phát huy quyền làm chủ trong những trách nhiệm của hội thánh mới thành lập đó.

Như chúng ta đã biết qua các tài liệu này, mong muốn lớn nhất của Chúa là khắp thế gian sẽ biết đến sự vinh hiển của Ngài. Vì vậy, sự thờ phượng chung là chức năng quan trọng của Hội Thánh. Thờ phượng chung không phải là chỉ thờ phượng Chúa một cách riêng tư trong một nơi chung. Cựu ước, nhất là Thi Thiên, có nói rất nhiều về việc dân của Đức Chúa Trời cùng nhau thờ phượng Ngài. Trong Tân ước, nhiều vấn đề được nói đến trong các thư tín có liên quan đến sự thờ phượng chung (VD: I Côrinhtô, II Côrinhtô). Các tín hữu được kêu gọi không từ bỏ thói quen nhóm lại với nhau (Hê-bơ-rơ 10:25).

Thờ phượng chung không phải là giải trí. Những người tham gia thờ phượng không phải là khán giả – họ là những người dự phần.

Một số hội thánh mắc sai lầm trong việc tổ chức các buổi nhóm thờ phượng chung giống như những màn trình diễn trên sân khấu được thực hiện bởi những người chuyên nghiệp vậy. Hội chúng là “khán giả”, còn người hướng dẫn thờ phượng và mục sư là “những diễn viên trên sân khấu”. Sự thờ phượng chung phải được dự phần bởi toàn bộ hội chúng.

Sự thờ phượng chung làm vinh hiển danh Chúa, là một diễn đàn để bày tỏ sự hiệp nhất trong Thân Thể của Đấng Christ (Giăng 17, Công vụ 2), khiến cho thân thể của Đấng Christ trở nên mạnh mẽ qua việc trau dồi các ân tứ thuộc linh (ICorinhto 12:7, Epheso 4:12,13). Đây là một lời chứng cho thế giới về sự hiện diện của Đức Chúa Trời giữa vòng dân sự Ngài. Mặc dù việc tham dự các buổi nhóm thờ phượng không phải là phương tiện chủ yếu để truyền bá Phúc Âm, nhưng Đức Chúa Trời đã dùng sự thờ phượng chung như một phương tiện để kéo những con người tội lỗi đến với Ngài. Tuy nhiên, sự thờ phượng này phải chân thật, xuất phát từ tấm lòng, chứ không phải chỉ là thông lệ và nghi lễ tôn giáo.

Chất lượng của các buổi nhóm thờ phượng dường như có một ảnh hưởng đối với sự tăng trưởng của hội thánh. Giữa năm 1994 và 1996, Viện Phát Triển Hội Thánh ở Đức đã thực hiện một cuộc nghiên cứu toàn cầu về việc phát triển các hội thánh (Phát Triển Hội Thánh Quốc Gia, 1996). Họ đã khảo sát trên 1000 hội thánh ở 32 nước thuộc 5 châu lục. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng một trong những đặc điểm chính của việc phát triển hội thánh là những buổi nhóm thờ phượng có ấn tượng sâu sắc và vui vẻ. Tín hữu trong các hội thánh phát triển đều mong chờ được tham dự các buổi nhóm bởi vì họ được gặp gỡ Đức Chúa Trời và dân sự Ngài, được khích lệ để lớn lên trong đức tin. Khi rời khỏi buổi nhóm, họ mong muốn vâng lời Chúa nhiều hơn, yêu mến, phục vụ Ngài một cách sâu sắc hơn, và chia sẻ Ngài với những người khác.

Sự thờ phượng Chúa chung là một trong những chức năng chính của Hội Thánh. Hãy nhớ rằng công tác của những người đi mở mang hội thánh là đem lại sự vinh hiển cho Cha và Cứu Chúa của chúng ta. Chúa đáng được tôn thờ. Chúa Jesus nói rằng những người thờ phượng thật là những người thờ phượng Đức Chúa Trời bằng tâm thần và lẽ thật.

 

NHỮNG CÂU HỎI

1. Tại sao việc nhóm họp lại để cùng nhau thờ phượng Chúa của dân sự Đức Chúa Trời lại quan trọng?

2. Những lý do nào giúp cho những buổi nhóm thờ phượng “sâu sắc” góp phần vào việc phát triển hội thánh? Những yếu tố của một buổi nhóm thờ phượng “sâu sắc” là gì?

3. Thờ phượng Chúa trong vinh quang thánh của Ngài có nghĩa gì?

4. Có những cách thể hiện thường được sử dụng trong nền văn hóa của bạn mà có thể được đưa vào trong buổi nhóm thờ phượng của bạn không (VD: thơ)? Bạn sẽ sử dụng những cách thức ấy trong một buổi nhóm thờ phượng như thế nào?

5. Mục sư nên làm gì trong việc chuẩn bị cho một buổi nhóm thờ phượng? Người hướng dẫn thờ phượng nên làm gì?

6. Hãy kể về những gì diễn ra trong một buổi nhóm thờ phượng mà đặc biệt có ý nghĩa đối với bạn. Những yếu tố nào trong buổi nhóm có hiệu quả nhất? Bạn có thể học được gì từ buổi nhóm này để giúp bạn trong việc chuẩn bị cho những buổi nhóm thờ phượng ở hội thánh mới mở của bạn?

Từ khóa: Thờ phượng

Lời Chúa mỗi ngày!

Đăng ký nhận bài