Ngợi Khen - Thờ Phượng

Ngay cả khi người ta được thuyết phục rằng sự ngợi khen-thờ phượng là đúng đắn theo Kinh Thánh thì không phải lúc nào cũng dễ dàng để họ ngợi khen Đức Chúa Trời. Nhiều lời bào chữa được đưa ra trong trường hợp này.

Người ta đã cố giải thích tại sao họ không thể ngợi khen Đức Chúa Trời được. Một số người cho rằng vì tính khí của họ. Họ viện cớ là nhút nhát, không “cởi mở” hoặc không phải là người dễ biểu lộ tình cảm. Nhưng thật ra Kinh Thánh không chấp nhận bất kỳ ai dựa trên những lý do này. Đa-vít nói rằng: “Phàm vật chi thở hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va...” (Thi Thiên 150:6). Nếu bạn còn thở là bạn còn sống và bạn phải ngợi khen Đức Chúa Trời! Chỉ có “...những kẻ chết mới không ngợi khen Chúa...” (Thi Thiên 115:17).

Có những sự ngăn trở trong sự ngợi khen-thờ phượng và Chúa muốn chúng ta xử lý và vượt qua những điều đó. Ngài không chấp nhận bất cứ điều nào trong những điều đó là lý do hợp lý để không ngợi khen Ngài.

 

1. TỘI LỖI: là ngăn trở đầu tiên của sự ngợi khen-thờ phượng. Đây là lý do căn bản mà tại sao những người chưa được cứu không thể ngợi khen Đức Chúa Trời. Đó cũng là lý do khiến nhiều Cơ Đốc nhân không thể ngợi khen Chúa được.

Đa-vít nói rằng: “Nếu lòng tôi có chú về tội ác, ắt Chúa chẳng nghe tôi” (Thi Thiên 66:18). Tội lỗi và gian ác làm chúng ta xa cách Đức Chúa Trời (Ê-sai 59:2) và chúng ta sẽ đánh mất sự thông công, tương giao mà trước đây chúng ta đã có. Có một giải pháp rất rõ ràng cho sự ngăn trở này là: Hãy xưng tội với Đức Chúa Trời và thành thật tiếp nhận sự tha thứ và tấy sạch của Ngài để mối quan hệ đúng đắn có thể phục hồi và sự ngợi khen sẽ được tuôn đổ (IGiăng 1:9). 

 

2. THẾ GIAN: Oliver Cromwell đã có lần định nghĩa “thế gian” là “những điều làm lạnh lẽo tình cảm của tôi dành cho Đức Chúa Giê-xu Christ”.

Thế gian thì ngược với những điều thuộc linh. Đó là một tình trạng phổ biến khi tâm trí chúng ta chú tâm đến những việc thế gian này hơn là chú ý đến Đức Chúa Trời và Vương Quốc của Ngài. Cách chữa trị là phải tập trung vào Đấng Christ càng hơn. Khi sự nhận biết và tôn kính Ngài của chúng ta càng gia tăng thì những ham muốn thế gian sẽ giảm đi. 

 

3. MỘT QUAN NIỆM SAI TRẬT VỀ ĐỨC CHÚA TRỜI: Nhiều người đã có một cái nhìn hoàn toàn tiêu cực về Đức Chúa Trời.

Họ xem Chúa như một Đấng cố nắm lấy một sai lầm nào đó để đoán phạt họ. Họ thấy Ngài như đối kháng với mọi sự họ làm. Họ cảm thấy chẳng có chút hy vọng nào để làm đẹp lòng ngài và được Ngài ủng hộ. Đọc Lời của Đức Chúa Trời là cách chữa trị tuyệt vời cho quan niệm sai lầm này, nhưng chỉ khi nào chúng ta chịu mở lòng ra để Thánh Linh bày tỏ lẽ thật cho chúng ta. 

 

4. TRUYỀN THỐNG TÔN GIÁO: Nhiều Cơ Đốc nhân đã bị rơi vào cái gọi là những truyền thống Cơ Đốc vượt lên trên cả sự thờ phượng-ngợi khen.

Những quan điểm đó xem sự ngợi khen chỉ là chủ nghĩa cảm xúc. Trong cái nhìn của họ Đức Chúa Trời là Đấng hết sức tiêu cực. Ngài là Đấng hoàn toàn không có tình cảm, nghiêm khắc, hay ngăn cấm. Những ai tin Đức Chúa Trời như thế thì chính họ cũng trở nên giống như vậy. Cách chữa trị cho tình trạng này là phải có thái độ can đảm lột bỏ những truyền thống của chúng ta đối với Lời Chúa bằng một tấm lòng và tâm trí cởi mở. Hễ khi nào Thánh Linh chỉ ra một lỗi lầm về truyền thống của bạn thì hãy sẵn sàng từ bỏ nó và chấp nhận Lời của Đức Chúa Trời. 

 

5. KIÊU NGẠO: đây là một vấn đề khó giải quyết vì chúng ta không muốn nhìn nhận sự kiêu ngạo của mình.

Tính tự mãn sẽ không cho phép chúng ta làm như vậy. Nếu chúng ta không hạ mình, Đức Chúa Trời sẽ chống cự chúng ta và đập vỡ sự kiêu ngạo của chúng ta (IPhi-e-rơ 5:5).

 

Trích SỰ NGỢI KHEN THỜ PHƯỢNG, Gerald Rowlands

Từ khóa: Thờ phượng

Lời Chúa mỗi ngày!

Đăng ký nhận bài