Tâm linh - Nếp sống

“ Vì Lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đổi chia hồn, linh, cốt tuỷ, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng” (Hê-bơ-rơ  4:12)

Khi học Lời Chúa, khi nghe giảng, bạn có thấy rằng dường như Kinh Thánh đang nhắm trực tiếp vào bạn không? Bạn đang kinh nghiệm một thực tế đó là Lời của Đức Chúa Trời rất sống động và có thể biết được những tư tưởng bạn và dò xét các ý định của bạn.

Lời Chúa phán với bạn luôn có mục đích, Đức Chúa Trời biết lòng bạn và biết bạn cần phải làm gì để đời sống mình qui phục hoàn toàn nơi Cứu Chúa. Nếu nan đề bạn là nói ra những lời tội lỗi thì Lời Chúa phán với bạn sẽ nhằm vào môi miệng bạn. Nếu bạn gặp khó khăn trong vấn đề tha thứ cho anh em mình, thì Lời Chúa sẽ làm bạn đối diện với tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời đối với sự tha thứ. Nếu sự kiêu ngạo là đồn luỹ trong cuộc đời bạn, Lời Chúa sẽ phán với bạn về sự khiêm nhường. Bất cứ tội lỗi nào cần nhắm vào, bạn sẽ thấy mình bởi Lời Đức Chúa Trời đối diện với vấn đề đó.

Bạn có thể thoát khỏi sự khó chịu vì bị lên án là tránh nghe tiếng Đức Chúa Trời phán cho bạn. Bạn có thể xao lãng việc đọc Kinh Thánh và tránh xa những nơi người ta dạy dỗ Kinh Thánh. Bạn có thể tránh mặt những người mà bạn biết sẽ ủng hộ những chân lý Kinh Thánh. Tuy nhiên, phản ứng tốt nhất là hãy cầu nguyện như một tác giả Thi Thiên: “Đức Chúa Trời ôi, xin hãy tra xét tôi, và biết lòng tôi” (Thi Thiên 139:2-3).

Hãy thường xuyên để lời Đức Chúa Trời thanh tẩy bạn và chỉ ra mọi tội lỗi hoặc sự bất khiết của bạn (Ê-phê-sô 5:26). Hãy luôn tạo mối liên kết giữa đời sống bạn và điều Đức Chúa Trời đang phán với bạn qua Lời Ngài. Hãy tạo cho mình có thói quen nghiêm túc nhận lãnh từng lời của Đức Chúa Trời, và biết rằng lời ấy có thể dò xét lòng và trí bạn.

Từ khóa: Tâm linh Nếp sống

Lời Chúa mỗi ngày!

Đăng ký nhận bài