Bình an - Vui mừng

Sự vui mừng Chúa Giê-xu đặt trong việc biết rằng mọi năng quyền của bản chất Ngài đều hoà hợp với Cha Ngài mà Ngài đã thực hiện ý muốn Đức Chúa Cha với lòng vui thích. Một số người trong chúng ta trễ nải trong việc thực hiện ý Chúa; chúng ta thực hiện như thể giày của chúng ta là sắt và chì; chúng ta thực hiện với một tiếng thở dài lớn và với khoé miệng trễ xuống, như thể ý của Ngài là điều gian khổ nhất trên thế gian. Nhưng khi ý muốn của chúng ta được sửa đổi và hoà hợp với Đức Chúa Trời, đó là một niềm vui thoả, một sự vui mừng siêu lớn, để thực hiện ý muốn của Đức Chúa Trời.

Trích dẫn từ The Moral Foundations of Life

Từ khóa: Bình an Vui mừng

Lời Chúa mỗi ngày!

Đăng ký nhận bài