Bình an - Vui mừng

   Trong Ngài có tình yêu thương, có bình an, có vui mừng thì chúng ta cũng sẽ có tình yêu thương, sự bình an, sự vui mừng. Đời sống chúng ta sẽ được thay đổi khi Đức Thánh Linh ngự trị và khiến cho đời sống chúng ta nở rộ bông trái của chính Ngài - tình yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ (Galati 5:23).

   Một cây ăn trái được tưới nước sạch, được bón phân tốt, sẽ trở thành một cây to lớn, lá xanh tươi, trái cây ngon ngọt và gốc cây vững chắc. Một đời sống được tưới bằng sự tể trị của Thánh Linh là một đời sống được sai trái của Thánh Linh, tấm lòng hoang mạc sẽ trở thành vườn cây trái. Một đời sống được vun trồng bằng sự hiện diện của Thánh Linh là một đời sống có kết quả bởi sự ảnh hưởng của Thánh Linh. 

   Chai nước suối tinh khiết sẽ không được gọi là nước uống sạch nếu trong chai nước có vết bẩn, nguồn nước dơ không thể chảy thành dòng nước sạch được, cũng vậy sự bất an sẽ không đi chung đường với sự bình an; chỉ có Shalom sanh shalom – Bình an sanh bình an. Đức Thánh Linh là Đấng sẽ dẫn dắt và thực hiện công tác đổi mới chúng ta. Chúng ta có thể hưởng được sự an toàn, sự bảo đảm và sự yên ổn, nếu như chúng ta tin cậy hoàn toàn nơi Chúa và sống trong sự công chính của Ngài.

   Không thể có sự bình an nếu không có mối liên hệ đúng đắn với Đức Chúa Trời, bởi vì sản phẩm của sự công chính là sự bình an và thành quả của công chính là sự yên ổn và an ninh mãi mãi (Ê-sai 23:17). 

   Sự bình an thiên thượng được ban cho chúng ta như một món quà, một món quà đặc biệt, một món quà mà thế gian không thể có cũng như không thể hiểu và cảm nhận được trọn vẹn. Sự bình an của Ngài bao trùm trên đời sống của chúng ta dẫu có nghịch cảnh, thử thách, gian nan nhưng Ngài vẫn luôn đi cùng chúng ta, Ngài luôn ở với chúng ta, Shalom luôn ở cùng chúng ta. Ngài là Đấng không hề nhắp mắt cũng không buồn ngủ, Ngài là Đấng không hề lìa bỏ chúng ta.

   Hãy nhận lãnh lời hứa từ Chúa Bình An, hãy để Đức Thánh Linh ngự trị trong tấm lòng cùng tâm trí chúng ta, hãy tôn trọng món quà và làm phát triển giá trị món quà mà Chúa Jesus đã xin Đức Chúa Cha ban cho chúng ta vì Đấng hứa lời ấy là Đấng hôm qua, ngày nay, cho đến đời đời không hề thay đổi. Nguyện xin Giê-Hô-Va Shalom luôn ở cùng chúng ta. Amen! 

-Chrysolite-

#truongkinhthanhtructuyen

Từ khóa: Bình an Thỏa lòng

Lời Chúa mỗi ngày!

Đăng ký nhận bài