Bình an - Vui mừng

Cách duy nhất để chúng ta tận hưởng "cây sự sống" của mình là hoàn thành mục đích của việc chúng ta được tạo nên. Chúa Giê-xu Christ đã cầu nguyện "để sự vui mừng của Con được đầy trọn trong chính họ." Điều giúp Chúa Giê-xu vui mừng không phải vì Ngài giữ mình tách biệt khỏi những điều trần thế, nhưng vì Ngài có vương quốc ở trong Ngài. Cả cuộc đời của Chúa chúng ta đâm rễ và vững nền trong Đức Chúa Trời, do vậy Ngài chẳng bao giờ mệt mỏi và hoài nghi.

Giăng 17:13 "Nhưng bây giờ Con về với Cha, và Con nói những điều nầy lúc còn trong thế gian, để sự vui mừng của Con được đầy trọn trong chính họ."

Trích dẫn từ Still Higher for His Highest
#kinhthanhmoingay
#truongkinhthanhtructuyen

#globaluniversity

Từ khóa: Bình an Vui mừng

Lời Chúa mỗi ngày!

Đăng ký nhận bài