Bình an - Vui mừng

     Nếu bạn đã phải đối mặt với sự căng thẳng đủ lâu, bạn nhận ra rằng bạn có thể trì hoãn nó, đối phó với nó, và sống sót qua cơn căng thẳng, nhưng bạn không thể nào tự mình vượt qua nó. Sự căng thẳng là sự bề bộn của tâm trí. Nó là phản ứng đối với các hoàn cảnh đổi thay mà làm cho chúng ta cảm thấy bị đe doạ, sợ hãi, lo lắng, và băn khoăn. Mặc dù chúng ta không thể tự mình vượt qua sự căng thẳng, chúng ta có đường đến với câu trả lời - sự bình an.

     Chúa Giêxu được miêu tả là "Chúa của sự Bình An" trong Ê-sai 9. Chúa Giêxu đã và là sự hoàn thành của bình an. Khi Chúa Giêxu còn ở trên trái đất, Ngài đã hứa với các môn đồ Ngài rằng Ngài sẽ ban và để lại sự bình an của Ngài cho chúng ta ngay cả khi Ngài đã trở về thiên đàng. Không có sự bình an nào ngoài sự bình an của Ngài. Sự bình an cũng được miêu tả như trái của Đức Thánh Linh, thế nên rõ ràng và dễ hiểu là nó khá quan trọng.

     Có rất nhiều người và vật chất tuyên bố rằng họ có thể mang lại bình an cho cuộc sống của chúng ta: kỹ thuật chăm sóc cá nhân, các bài viết về thiền, viết nhật ký, và hàng tấn các lựa chọn khác. Và trong khi đó, chắc chắn là nơi dành cho tất cả những điều đó, nhưng ở đó, không có sự thay thế nào cho sự bình an thực sự, sự bình an trọn vẹn chỉ có trong Đức Chúa Trời.

     Trong Kinh Thánh, một trong những ý nghĩa gốc của sự bình an bắt nguồn từ một từ tiếng Do Thái, Shalom, có nghĩa là sự trọn vẹn. Không có gì lạ khi chúng ta có thể tự mình có được sự bình an. Chúng tôi là những người không hoàn hảo, và chúng tôi không chỉ tìm kiếm một giải pháp cho sự căng thẳng của chúng tôi. Cuối cùng chúng tôi tìm kiếm sự chữa lành. Và chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể lấy đi những mảnh vỡ của cuộc đời chúng ta và đưa chúng đến sự đầy đủ hay trọn vẹn. Đó là những gì Ngài làm và Ngài là ai.

     Và đây là tin mừng nữa. Chúng ta có quyền bước vào sự bình an của Đức Chúa Trời. Ê-sai cũng viết rằng chúng ta có thể có sự bình an trọn vẹn nếu tâm trí chúng ta nương dựa vào Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta quay trở lại ý nghĩa của sự căng thẳng, chúng ta nhận ra rằng chúng ta có thể đặt trọng tâm của mình vào Đức Chúa Trời thay vì các nan đề của chúng ta.

     Đức Thánh Linh giúp chúng ta tìm được sự bình an, và Chúa Giêxu ban cho chúng ta sự bình an khi chúng ta cầu xin Ngài. Vậy thì ngày hôm nay, hãy biết rằng bạn không thể tự mình vượt qua sự căng thẳng, nhưng bạn có thể tìm kiếm Người có thể làm được việc đó. Và trong quá trình đó bạn có thể tìm được sự chữa lành đầy trọn

  • Bằng cách nào bạn đã cố gắng để tìm thấy bình an của riêng bạn thế nào?
  • Bạn có thể bắt đầu tìm kiếm bình an đích thực như thế nào?
  • Những mảnh vỡ trong cuộc sống của bạn cần được chữa lành và trọn vẹn là gì?

-Life.Church- / -Youversion -
#truongkinhthanhtructuyen

Từ khóa: Bình an Tin cậy

Lời Chúa mỗi ngày!

Đăng ký nhận bài