Bình an - Vui mừng

   Tìm kiếm bình an trong quá khứ có thể là một thử thách, bất kể đó là một quyết định bạn hối tiếc hoặc tha thứ ai đó đã mắc lỗi với bạn.

   Đối mặt với quá khứ là điều quan trọng để nó không thể áp đảo hiện tại hay tương lai.

   Hãy tưởng tượng nó như việc đạp xe. Nếu bạn cứ nhìn sau, hoặc tập trung về phía trước, bạn đương nhiên sẽ va phải một cái gì đó. Điều quan trọng là bạn phải tiếp tục nhìn về phía trước và gắn kết với những điều mới mẻ mà Đức Chúa Trời đang thực hiện. 

   Một cách quan trọng để tìm sự bình an với những tổn thương trong quá khứ là chọn sự tha thứ.

   Khi bạn tha thứ người làm bạn tổn thương, nó không có nghĩa là bạn đồng ý với những gì đã xảy ra. Thay vào đó, nó có nghĩa bạn đang cho phép bản thân mình đi tiếp trong cuộc đời mình. Quá khứ tươi đẹp của bạn là tốt lành cho hai điều: để bạn học từ nó và để bạn tận hưởng cuộc sống mà Đức Chúa Trời đã ban cho.

   Có những tình huống nào làm bạn cảm thấy mình phải cầm khiên vì thiếu sự bình an chưa? Hãy cho bản thân mình thời gian để hạ cái tôi của mình xuống với Đức Chúa Trời và tạo nên sự bình an với chính mình nếu bạn có những hối tiếc hoặc chưa tha thứ cho quá khứ. 

-Tearfund- / -Youversion -
#truongkinhthanhtructuyen 

Từ khóa: Bình an Căng thẳng

Lời Chúa mỗi ngày!

Đăng ký nhận bài