Bình an - Vui mừng

 

Giống như có một sự biến đổi sâu sắc mỗi ngày khi ta suy gẫm về tình yêu, sự nhân từ và thành tín của Đức Chúa Trời. Trong nỗi bộn bề của cuộc sống, việc dành ra một khoản thời gian là quan trọng, vào đầu hay cuối ngày, để cầu xin Đức Chúa Trời ban cho món quà bình an. 

Ma-thi-ơ 5:9 chép rằng, “Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời!” 

Ngạn ngữ châu Phi: Sự yên lặng làm sự bình an trỗi dậy, và bình an mang theo sự an toàn ~ Ngạn ngữ Đông Phi

Ơn phước lớn nhất, khi chúng ta đã nhận được món quà này, không phải là giữ nó cho riêng mình, mà là ban ra cho những người khác. Trở thành những người mang Bình An đến một thế giới đang đang tuyệt vọng về điều đó. Chúng ta cũng có thể làm điều này bằng cách cầu nguyện sự bình an cho người khác, bình an đến những nơi đang có xung đột, cầu nguyện cho sự sáng suốt và khôn ngoan cho những nhà lãnh đạo và những người cầm giữ hoà bình tại những vùng chiến sự. 

Ngạn ngữ Châu phi: Lúc nào cũng vội vã, không ngăn chặn được sự chết, lúc nào cũng chậm, cũng không giữ được sự sống ~ Ibo proverb

Ở thời điểm tốt nhất, Hội Thánh đứng vững như "một bức tranh sống động" và làm chứng cho sự chữa lành, hoà giải và khôi phục công việc của Đấng Christ. 

Hãy quan sát mọi người. Cầu nguyện cho những người lạ mà bạn để ý, biết rằng những người đó không hề xa lạ gì đối với Đức Chúa Trời. Cầu nguyện rằng họ sẽ kinh nghiệm tình yêu của Đức Chúa Trời, và cảm thấy sự hiện diện của Ngài ở xung quanh mặc cho hoàn cảnh hay sự hỗn độn họ có thể đang gặp phải. 

Kinh Thánh: Ca Thương 3:21-23 "Nhưng khi nhớ lại điều đó Thì con có niềm hi vọng.” Nhờ lòng nhân từ của Đức Giê-hô-va mà chúng ta không bị tiêu diệt, Lòng thương xót của Ngài không bao giờ dứt. Mỗi buổi sáng, lòng thương xót của Chúa tươi mới luôn, Sự thành tín Ngài lớn biết bao.

-Tearfund- / -Youversion -
#truongkinhthanhtructuyen

Lời Chúa mỗi ngày!

Đăng ký nhận bài