Kiêng ăn Cầu nguyện | Lễ Ngũ Tuần

Kinh Thánh I Sa-mu-ên 2:1-11

Vì sao bà Anne dâng lên Chúa bài ca ngợi nầy. Bà vốn son sẻ nhiều năm nhưng với tấm lòng khẩn cầu xin Chúa cho bà một đứa con trai, không phải để cho riêng mình mà để "hiến dâng nó cho Đức Giê-hô-va trọn đời".

Quả như lời bà khẩn nguyện, Đức Giê-hô-va ban cho bà một bé trai tên là Sa-mu-ên, khi lớn lên bé Sa-mu-ên trở thành một tiên tri, Thầy Tế lễ và là một Quan xét cho dân Y-sơ-ra-ên. Ngợi khen Đức Chúa Trời.

SUY NGẪM VÀ CÔNG BỐ LỜI ĐỨC CHÚA TRỜI

1. Đức Chúa Trời hứa bạn sẽ vui vẽ nơi Đức Giê-hô-va.

'Bấy giờ An-ne cầu nguyện: “Lòng con hoan hỉ trong Đức Giê-hô-va, Nhờ Đức Giê-hô-va, sức lực con phấn chấn. Miệng con cười nhạo kẻ thù con; Vì sự giải cứu của Ngài làm cho con vui mừng' I Sa-mu-ên 2:1

2. Đức Chúa Trời hứa Ngài sẽ bảo vệ bạn.

“Chẳng ai thánh như Đức Giê-hô-va; Chẳng có Chúa nào khác ngoài Ngài! Không có tảng đá nào như Đức Chúa Trời của chúng ta" I Sa-mu-ên 2:2

3. Đức Chúa Trời hứa bạn sẽ nhận được sức mạnh khi vấp ngã.

“Cây cung của dũng sĩ bị gãy, Nhưng người yếu đuối thắt lưng bằng sức mạnh" I Sa-mu-ên 2:4

4. Đức Chúa Trời hứa bạn sẽ không còn đói nữa, Ngài giải cứu bạn khỏi sự hiếm muộn.

"Kẻ no phải làm mướn để kiếm ăn, Nhưng người đói không còn đói nữa. Người đàn bà hiếm muộn, sinh nở bảy lần,Còn người đông con, lại héo hon tiều tụy" I Sa-mu-ên 2:5

5. Đức Chúa Trời hứa Ngài sẽ gìn giữ mạng sống bạn và sẽ nhấc bạn lên.

"Đức Giê-hô-va khiến cho chết, cho sống; Ngài đem người xuống âm phủ, rồi lại đem lên khỏi đó" I Sa-mu-ên 2:6

6. Đức Chúa Trời hứa Ngài sẽ làm cho bạn giàu có, Ngài sẽ nhấc bạn lên cao, Ngài sẽ đem bạn ra khỏi bụi đất, Ngài sẽ khiến bạn kết giao với người quyền quý.

"Đức Giê-hô-va làm cho nghèo nàn, và làm cho giàu có; Ngài hạ người xuống thấp, cũng đưa người lên cao, Đem kẻ khốn cùng ra khỏi bụi đất, Và nhấc người nghèo khổ lên từ đống tro tàn, Đặt họ ngồi cạnh người quyền quý, Và cho họ thừa hưởng chỗ cao sang" I Sa-mu-ên 2:7

7. Đức Chúa Trời hứa Ngài sẽ gìn giữ các nẻo của bạn.

"Ngài sẽ gìn giữ bước chân của người trung tín với Ngài; Còn những kẻ ác sẽ bị hủy diệt nơi tối tăm; Vì con người không do sức mạnh mà được thắng thế" I Sa-mu-ên 2:9

8. Đức Chúa Trời hứa Ngài sẽ ban sức mạnh cho bạn.

Những kẻ chống lại Đức Giê-hô-va sẽ bị đập tan! Từ trên trời cao, Đức Giê-hô-va sẽ giáng sấm sét trên chúng nó. Ngài sẽ xét xử toàn dân trên đất, Ban quyền lực cho người Ngài chọn làm vua, Và ban sức mạnh dồi dào cho người được Ngài xức dầu. I Sa-mu-ên 2:10

Lời Chúa mỗi ngày!

Đăng ký nhận bài