Hình ảnh aogvnonline

Chứng chỉ / văn bằng được cấp bởi AOGVN ONLINE GLOBAL UNIVERSITY sau khi hoàn tất Chương trình Trung cấp Mục Vụ Cơ Đốc Phục Vụ và Sơ Cấp. Nhóm 4 chữ ký đồng ký từ phía Global và Giáo Hội Việt Nam. Có hiệu lực trong và ngoài nước. Bảng điểm sau khi tốt nghiệp được cấp chính thức từ Global bằng Tiếng Anh và từ Giáo Hội Ngũ Tuần Việt Nam bằng tiếng Việt

Certificate-CSChung-Nhan-Khoa-Trinh-CS1 Certificate-CL Bui-Thi-Thuy-CertificateBang-diem-GlobalTh-ng-tin-h-c-vi-n-B-ng-i-m1Th-ng-tin-h-c-vi-n-B-ng-i-m2Bui-Thi-Thuy-Bang-Diem-He-thong1

 

p-20180420-123021-sres-3-origp-20180420-121214-sres-6-orig

Lời Chúa mỗi ngày!

Đăng ký nhận bài