Tình yêu - Hôn Nhân - Gia Đình

   Câu Kinh Thánh này xuất hiện ở giữa những lời khuyên hữu ích để sống, trực tiếp từ Chúa Giê-xu. Khi tôi nghĩ về câu Kinh Thánh này trong bối cảnh hôn nhân, tôi nghĩ ngay đến hành động “ghi điểm.”

   Hãy nghĩ về nó: mục tiêu của hôn nhân là duy trì quan hệ đối tác trọn đời. Khi bạn’cùng với một ai đó hầu như mỗi ngày, trong nhiều năm sau đó, nó’ không khó để cho những điều nhỏ nhặt dồn nén. Đó là rất nhiều “điểm” để theo dõi!

   Trong khi hầu hết mọi người đều biết rằng sự tha thứ đóng vai trò quan trọng trong hôn nhân, nó’thật dễ dàng để bỏ lỡ những lời khuyên mạnh mẽ mà Chúa Giê-xu đưa ra: để sống với một thói quen hàng ngày của sự tha thứ. Ít nhất, điều đó có nghĩa là không còn giữ được điểm số!

   Phần cuối của Lu-ca 6:37, “Tha thứ, và bạn sẽ được tha thứ,” nhắc nhở tôi về Gia-cơ 5:16, trong đó nói “... hãy xưng nhận tội lỗi của bạn với nhau và cầu nguyện cho nhau để bạn có thể được chữa lành” Trong một cuộc hôn nhân lành mạnh, xưng nhận lỗi lầm với nhau mở ra cánh cửa để nhận được sự tha thứ. Như chúng ta nên dễ dàng tha thứ cho người khác—và đặc biệt là phối ngẫu của chúng ta—chúng ta cũng có thể nhận được sự tha thứ từ người khác.

   Nó là nền tảng quan trọng để sống trong sự tha thứ với nhau. Không chỉ tha thứ cho nhau vì những điều lớn lao, mà là một kết nối chia sẻ thường xuyên, nơi cả hai đối tác có thể tin tưởng lẫn nhau với lỗi lầm của họ—thậm chí có thể tìm cách tán dương sự khác biệt của bạn.

   Nếu chúng ta’phó cuộc sống của mình cho nhau trong hôn nhân (xem Giăng 15:13 và Ê-phê-sô 5:25), chính nền tảng của điều đó là đặt người phối ngẫu của chúng ta lên trước chính mình. Điều này có nghĩa là gạt bỏ những phán xét, bỏ lại sự lên án và đưa ra sự tha thứ. Nó cũng có nghĩa là lần lượt nhận được sự tha thứ, khi niềm tin và tình yêu phát triển từ cả hai phía của mối quan hệ.

   Dành một chút thời gian với người phối ngẫu của bạn trong tuần này để thực hành tha thứ cùng nhau. Hãy cởi mở về những lĩnh vực mà bạn biết mình có lỗi, và tìm hiểu xem có thể có “điểm” nổi bật mà bạn cần sự tha thứ.

Tommy George - Kỹ sư YouVersion

Kinh Thánh

---Lu-ca 6:37 Đừng xét đoán ai thì các con sẽ không bị xét đoán. Đừng lên án ai thì các con sẽ không bị lên án. Hãy tha thứ thì các con sẽ được tha thứ.

---Gia-cơ 5:16 Vậy, hãy xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau để anh em được lành bệnh. Lời cầu nguyện của người công chính có quyền năng và rất linh nghiệm.

---Giăng 15:13 Không có tình yêu thương nào lớn hơn tình yêu thương vì bạn hữu mà hi sinh mạng sống mình.

---Ê-phê-sô 5:25 Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Đấng Christ đã yêu Hội Thánh, xả thân vì Hội Thánh

#Hôn_Nhân_trọn_đời


#truongkinhthanhtructuyen
CTV #revivalteam

Lời Chúa mỗi ngày!

Đăng ký nhận bài