Kinh Thánh Khích Lệ

 

   Một trong những định nghĩa đầu tiên của từ "Căng thẳng" từng là "bị kéo căng", cũng là một định nghĩa khá chính xác để diễn tả về cảm giác khi bị căng thẳng là như thế nào. Bạn cảm thấy giống như bạn không thể thở hoặc suy nghĩ -- giống như bạn bị giới hạn. Một vài năm sau đó, từ này được mở rộng ra để có nghĩa bóng. Những định nghĩa xa xưa nhất gồm có "nhấn mạnh điều gì đó" hoặc "đặt áp lực lên một cái gì đó bằng cách dựa dẫm vào nó."

   Một lần nữa, nó đi thẳng vào chủ đề, đúng không? Khi chúng ta bị căng thẳng về việc nào đó, chúng ta nhấn mạnh vào vấn đề của chúng ta. Đôi khi, điều đó đôi khi ổn, nhưng chúng ta phải tự hỏi mình rằng - chúng ta tập trung hơn vào các vấn đề của chúng ta hay về Đức Chúa Trời của chúng ta?

   Chúa Giê-xu đã thách thức chúng ta về việc này trong Ma-thi-ơ chương 6. Ngài giải thích rằng chúng ta không cần lo âu về điều sắp xảy đển trong cuộc sống chúng ta. Ngược lại, Ngài kêu gọi chúng ta tin tưởng Ngài. Ngài hỏi chúng ta xem xét xem chúng ta có thực sự tin Ngài là Người Cha tốt luôn quan tâm đến chúng ta, bởi vì nếu chúng ta thật lòng tin Ngài mong muốn điều tốt nhất cho chúng ta, thì chúng ta có thể thôi không lo âu nhiều về điều sắp xảy đến phía trước.

   Một điều đặc biệt nổi bật mà Chúa Giê-xu từng nói là, "Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, thì Ngài sẽ ban cho các con mọi điều ấy nữa." (Ma-thi-ơ 6:33)

   Chúa Giê-xu biết rõ hơn chúng ta điều mà chúng ta cần trên đất. Nhưng chúng ta có đang bận rộn với việc cố gắng sống một cuộc sống tuyệt vời mà quên tập trung vào sự đời đời? Chúng ta biết thế giới này không phải là nhà của chúng ta. Nhưng chúng ta lại thường thần tượng các tiện nghi. Những điều làm chúng ta căng thẳng nói lên những điều chúng ta quan tâm. Và nếu chúng ta luôn căng thẳng về chuyện đạt được điều to lớn kế tiếp, chúng ta phải tự hỏi xem tấm lòng của chúng ta có phù hợp với vương quốc của Đức Chúa Trời không hay đang tập trung vào việc xây dựng vương quốc riêng cho mình.

   Mặc dù chúng ta nên dùng những ân tứ và tài năng Đức Chúa Trời ban cho để tạo ra sự khác biệt ở trần thế và khát vọng thì không có gì sai trái, chúng ta vẫn phải bảo đảm rằng những ưu tiên của chúng ta được sắp đặt đúng đắn. Trước hết tìm kiếm vương quốc của Ngài -- sau đó những thứ này sẽ được ban cho bạn.

   Vì vậy, khi bạn cân nhắc về sự căng thẳng của mình, hãy tự hỏi bản thân bạn đang dựa vào điều gì. Bạn đang đặt trọng tâm vào điều gì?

   Hãy chọn tập trung vào Đức Chúa Trời trước hết. Hãy chọn tin rằng Ngài là Người Cha tốt lành, người có thể chăm sóc cho bạn. Và khi trọng tâm của bạn chuyển về phía Đức Chúa Trời và lìa xa khỏi bản thân, bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy sự căng thẳng của bạn dường như không còn to lớn nữa

  • Nếu bạn thành thật, dạo gần đây bạn đang đặt trọng tâm nhiều nhất vào điều gì?
  • Bạn có thể bắt đầu chuyển trọng tâm về Đức Chúa Trời và khỏi sự căng thẳng của bạn bằng những cách nào?

- Life.Church / Youversion -
#truongkinhthanhtructuyen

Lời Chúa mỗi ngày!

Đăng ký nhận bài