Học liệu

📗 Tổng thể Bố cục Kinh Thánh 66 sách. ý chính từng sách, niên đại, tác giả viết sách...

📘 Bản mềm PDF sử dụng trên máy tính, thiết bị di động: (30k) liên hệ giáo vụ

📕 Bản in thành phẩm
Chất liệu: Giấy ảnh cứng + cán màn bóng trên bề mặt in để bền màu và chống nước
Khổ: A4 (35k [2 A4]), A3(50k), A2(100k), A1(200k), A0(300k) liên hệ giáo vụ

Các sách trong Kinh Thánh được liệt kê theo bản đồ từ Sáng Thế Ký đến Khải Huyền. Giúp thống kê các sách một cách rõ ràng và dễ nhớ nội dung chính của từng sách

Lời Chúa mỗi ngày!

Đăng ký nhận bài