Thương khó - Phục Sinh


Đọc Giăng 13:1-17 và chú ý thái độ của Chúa Giê-xu đối với các môn đồ.

   Chúa Giê-xu, Con của Đức Chúa Trời và là Đấng Cứu Rỗi của nhân loại, tự hạ mình xuống và rửa chân cho 12 môn đồ. Tôi không nghĩ vì Chúa thấy sự dơ bẩn hay mùi hôi thối nơi bàn chân môn đồ. Nhưng Ngài đã biết trước rằng đây là thì giờ cuối cùng của Ngài với những người Ngài yêu và Ngài muốn bài học này được bày tỏ—Lời nói chưa đúng thời điểm. Vì vậy, Ngài đã hạ mình xuống và rửa chân cho môn đồ.

Đọc lại Giăng 13:15-17.

   Những ai là người bạn phục vụ (hay nên phục vụ)? Những người đồng nghiệp hay người làm công? Con cái? Bạn cùng phòng hay một người bạn đời? Bạn bè? Hàng xóm?

   Ẩn dụ mà nói thì một trong những cách mà bạn có thể rửa chân cho họ trong tuần này là gì? Hay theo nghĩa đen mà nói, có lẽ bạn cần phải rửa chân cho một ai đó, vậy bạn có thể rửa chân cho ai?

Bây giờ hãy đọc Giăng 13:34-35.

   Phục vụ nhau chính là cách chúng ta yêu thương nhau. Thật vậy, Chúa Giê-xu nói rằng đó là cách mà người khác sẽ biết chúng ta là những Cơ đốc nhân. Người khác có biết bạn là một Cơ đốc nhân, một người theo Chúa Giê-xu không?

   Tôi thực sự rất buồn khi thấy cách mà nhiều người bày tỏ niềm tin Cơ đốc trên trang mạng xã hội. Chúng ta đang làm mất đi sứ mạng phục vụ và yêu thương. Chúng ta quan tâm hơn về việc cố gắng uốn nắn những người không tuyên bố theo Đấng Christ theo hình ảnh của Ngài. Khi mà thay vào đó, chúng ta được kêu gọi để phục vụ và yêu thương, không phải ép buộc người khác tuân theo.

   Làm thế nào để việc tiếp cận phục vụ và yêu thương thay vì xét đoán có thể thay đổi cách người khác có thể kinh nghiệm Đấng Christ?

   Thật nhẹ nhõm thay khi biết rằng việc thay đổi thế giới hay cứu thế giới không phụ thuộc vào chúng ta! Tất cả chúng ta được kêu gọi tự hạ mình xuống mà phục vụ và yêu thương người khác.

- Becky Kiser -

Lời Chúa mỗi ngày!

Đăng ký nhận bài