Video Bài giảng - Tĩnh nguyện

Bạn có đang sợ hãi điều gì? làm sao để thoát khỏi sự sợ hãi này?

Bài giảng Chúa Nhật 21.06.2020
Chủ đề: "ĐỪNG SỢ" / Kinh Thánh Khải huyền 2:8-11

A. Đấng phán là ai?
B. Chúa biết điều gì?
C. Người thắng cuộc được gì?

Mục sư Đặng Hồng Ân

Bài kế tiếp

 

Từ khóa: Bài giảng Sợ hãi

Lời Chúa mỗi ngày!

Đăng ký nhận bài