Dưỡng linh

 

“Dân ta đã làm hai điều ác: chúng nó đã lìa bỏ ta, là nguồn nước sống, mà tự đào lấy hồ, thật hồ nứt ra, không chứa nước được” (Giê-rê-mi 2:13)

       Sẽ không bao giờ có “những kỳ khô hạn” trong đời sống Cơ Đốc. Đức Chúa Trời đã phán rằng Ngài sẽ giống như một giếng phun trong đời sống của kẻ tin Ngài. Các giếng này phun nước lạnh, mát và chẳng hề cạn từ sâu dưới lòng đất, xua đi mọi cơn khát và luôn làm người ta thoả lòng. Đây là hình ảnh chỉ sự bồi bổ thuộc linh cho người nào có Đức Thánh Linh ngự trong lòng.

       Bạn có bao giờ nghe người ta nói họ đang kinh nghiệm kỳ khô hạn trong đời sống Cơ Đốc của họ không? Họ đang nói gì? Có phải họ nói rằng Chúa đã cạn kiệt nước? Đừng bao giờ nghĩ rằng vòi phun nước hằng sống ở trong bạn có ngày suy yếu, chỉ nhỏ từng giọt một. Bạn không cần phải chạy khắp nơi để tìm nguồn cung cấp nước thuộc linh. Những cuộc thảo luận, những buổi cầu nguyện suy gẫm, và các sách Cơ Đốc đều có thể khích lệ bạn, nhưng nếu bạn là Cơ Đốc nhân, nguồn nước hằng sống đã có ở trong bạn.

       Bạn có thay vòi nước hằng sống bằng hồ chứa do con người tự đào để rồi không chứa được nước không? Tại sao bạn lại thay giếng phun bằng hồ chứa rạn nứt? Các giếng phun không bao giờ cạn kiệt. Các bể chứa rạn nứt thì sẽ cạn kiệt. Nếu bạn đang kinh nghiệm sự khô hạn thuộc linh ngay lúc này, có phải vì bạn đang bị cám dỗ để rồi đi tìm kiếm nguồn nước thuộc linh từ nguồn do con người tạo ra không? Chúa Giê-xu có ý mời gọi bạn khi Ngài phán: “Nếu người nào khát, hãy đến cùng ta mà uống” (Giăng 7:37). Bạn có được bồi bổ bằng nước hằng sống mà chỉ Chúa Giê-xu có thể ban cho không? 

Lời Chúa mỗi ngày!

Đăng ký nhận bài