Sách bồi linh

Trong sách này bạn sẽ tìm thấy những lời cầu nguyện đắc thắng, bất cứ điều gì mà kẻ thù tấn công bạn. Bải phải học dùng Lời Chúa. Tin rằng các câu Kinh Thánh này được viết cho bạn

Nguyên tác: Thy Word
Tác giả: DEBBIE LAMB
Dịch giả: Ngô Minh Hòa

Nghe sách nói

 

Xem trực tuyến hoặc download file pdf

Lời Chúa mỗi ngày!

Đăng ký nhận bài