Đăng Nhập làm bài hệ thống

Vui lòng đọc hướng dẫn trước khi vào học bài / làm bài / bài thi

Có thể bắt đầu học ngay sau khi hệ thống xác nhận nhận môn học đăng ký

Tên đăng nhập và mật khẩu lấy từ email tài khoản học tập trường gởi cho bạn

Nếu bạn học Chương trình Nếp Sống Mới, tài khoản học tập của bạn sẽ có mã số .cl

Nếu bạn học Chương trình Cơ Đốc Phục Vụ, tài khoản học tập của bạn sẽ có mã số .cs


Ghi chú:
Học bài nào "đăng nhập học tập" làm bài đó
Các bài tự kiểm (Selt-test) và bài tiến trình (UPE) phải làm đầy đủ (có thể làm nhiều lần)
BÀI THI CUỐI KHÓA (Final Exam) sẽ tiến hành làm khi đã chuẩn bị sẵn sàng
KHÔNG MỞ XEM BÀI THI CUỐI KHÓA, hệ thống bài thi sẽ tự động TÍNH THỜI GIAN ngay khi mở vào xem và MẶC ĐỊNH HỆ THỐNG GHI NHẬN ĐÃ LÀM BÀI THI


Sử dụng trình duyệt Google Chrome (bấm vào để tải), Cốc cốc (tải về) cho máy tính bàn, Laptop, thiết bị di động

Sử dụng Sách Giáo Khoa giấy tiện dụng cho ghi chú, đăng ký sách

Phầm mềm đọc PDF (tải về) để mở tài liệu trên hệ thống khi tải bài học về máy


Vui lòng hướng dẫn học tập trước khi làm bài trên hệ thống

Hướng dẫn bằng clip


 

Hướng dẫn bằng hình ảnh

Huong-dan-hoc-tap-bang-hinh-anh-1

Hình 1

       

Huong-dan-hoc-tap-bang-hinh-anh-2

Hình 2

Huong-dan-hoc-tap-bang-hinh-anh-3

Hình 3

       

Huong-dan-hoc-tap-bang-hinh-anh-4

Hình 4

Huong-dan-hoc-tap-bang-hinh-anh-5

Hình 5

 

Huong-dan-hoc-tap-bang-hinh-anh-6

Hình 6

Huong-dan-hoc-tap-bang-hinh-anh-7

Hình 7

 

Huong-dan-hoc-tap-bang-hinh-anh-8

Hình 8

Huong-dan-hoc-tap-bang-hinh-anh-9

Hình 9

 

Huong-dan-hoc-tap-bang-hinh-anh-10

Hình 10

CHÚC BẠN HỌC TẬP VÀ LÀM BÀI TỐT


 

Hướng dẫn Xem điểm

Huong-dan-xem-diem-bang-hinh-anh-1

Xem điểm hình 1

 

Huong-dan-xem-diem-bang-hinh-anh-2

Xem điểm hình 2

Lời Chúa mỗi ngày!

Đăng ký nhận bài